Supervisors

Marek Subocz

Pre to post VFX to production HUBmeister

Marek Subocz

Szymon Kania

VFX Supervisor

Szymon Kania

Wojtek Rogalski

VFX Supervisor

Wojtek Rogalski