orkafilm logotyp

Gerber- Organic

production house

ORKA

client

Nestle

agency

Red8 / Viola Stanisławska, Kasia Szostak, Robert Sitko, Małgorzata Jóźwik

DIR

Karol Kołodziński

DOP

Maciej Kozłowski

supervisor

Piotr Ołtarzewski

Creating this magical world for “Gerber Organic” ad was an amazing experience. ORKA was responsible for the whole post-production process including concept, layouts, 3D environment, lighting, rendering, compositing, offline and online.


Sound Studio: Cafe Ole, Scenography: Monika Konarzewska, Concepts: Krzysztof Grochowina, Sebastian Zakrzewski, Modeling: Marek Głatki, Tomasz Wyciszkiewicz, Layouts: Piotr Ołtarzewski, Krzysztof Grochowina, Marek Głatki, Tomasz Wyciszkiewicz, Animation: Piotr Ołtarzewski, Krzysztof Grochowina, Marek Głatki, Rendering, lighting: Piotr Ołtarzewski, Krzysztof Grochowina, Compositing: Piotr Ołtarzewski, Krzysztof Grochowina, Wojciech Kijkowski, Online: Piotr Giżewski, Edit: Agnieszka Gronowicz, Aranż: Arkadiusz Bekiesz, Production: Kasia Kozłowska, Vasyl Malko