Orka Film

Kontakt

Magdalena Zimecka

Managing director

Magdalena Zimecka

+ 48 501 379 886 m.zimecka@orkafilm.pl
Katarzyna Kozłowska

Head of production

Katarzyna Kozłowska

+ 48 506 013 428 k.kozlowska@orkafilm.pl

Zapytanie ofertowe na zakup licencji na oprogramowanie.

 

W  związku z realizacją projektu „Innowacyjne wykorzystanie silnika gry komputerowej w celu obniżenia kosztu i skrócenia czasu produkcji filmu animowanego” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Studio Produkcyjne Orka Sp z o.o. zwraca się z prośbą o złożenie oferty na  przedłużenie 10 licencji na okres 12 miesięcy jednostanowiskowego pakietu oprogramowania  „Adobe Creative Cloud” z interfejsem w języku angielskim

 

lub

 

dostarczenie 10 licencji oprogramowania nie gorszego niż „Adobe Creative Cloud” z interfejsem w języku angielskim spełniającego wymagania podane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego:

 

 

Zał. 1 Zapytanie ofertowe

 

Zał. 2 Formularz ofertowy 

Wynik zapytania ofertowego

 

dotyczący  przedłużenia 10 licencji na okres 12 miesięcy jednostanowiskowego pakietu oprogramowania  „Adobe Creative Cloud” z interfejsem w języku angielskim lub dostarczenie 10 licencji oprogramowania nie gorszego niż „Adobe Creative Cloud”  z interfejsem  w języku angielskim spełniającego wymagania podane w załączniku nr 1.

 

W związku z realizacją projektu „Innowacyjne wykorzystanie silnika gry komputerowej w celu obniżenia kosztu i skrócenia czasu produkcji filmu animowanego ” w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 „Sektorowe Programy B+R” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Studio Produkcyjne Orka sp. z o.o. informuje, że wybrano ofertę firmy:

 

1. Cortland Sp. zo.o. ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań – liczba uzyskanych punktów 100, zaproponowana cena 36863,35 pln brutto Data dostarczenia oferty: 29 czerwiec 2018 rok. Oferent uzyskał najwyższą ilość punktów oraz spełnił kryteria formalne.

Studio Produkcyjne ORKA

ul. Bukowińska 22 lok. 3B

02-703 Warsaw

+48 22 641 56 20

Poland