Orka Film

GAME INN

ORKA realizuje projekt pt. „Innowacyjne wykorzystanie silnika gry komputerowej w celu obniżenia kosztu i skrócenia czasu produkcji filmu animowanego” w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Sektorowe Programy B+R współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Celem projektu jest modyfikacja i udoskonalenie procesu produkcji filmu animowanego przez użycie silnika gry komputerowej w wybranych etapach produkcji. Przewiduje się wykorzystanie silnika gry komputerowej m.in. z modułami antyaliasingu, dynamicznego oświetlenia i w generowaniu animatików i prewizualizacji do realizacji zadań takich jak m.in.: synteza ruchu modeli 3D, tworzenie sceny i tła, czy symulację zjawisk
atmosferycznych.

 

Komercyjnym celem innowacji procesowej będzie obniżenie kosztu i skrócenie czasu produkcji filmu animowanego.

Wartość projektu: 6 836 969,84 zł

Dofinansowanie projektu: 5 366 983,25 zł